שירות ניהול ליזמות לבעלי מגרשים ליזמים בינלאומיים לפעילות בחו"ל

מטרת ניהול כולל ליזמות:
מטרתו להעמיד לרשות  היזם או לקבוצת יזמים, מנגנון, מקצועי,
מסחרי, אמין ומנוסה , על מנת להפוך רעיון לפרויקט כלכלי חי , תוך
עדכון יעיל ושוטף ומתן זמן וחופש פעולה ליזם  לקראת הרעיונות החדשים.

 
ניהול כולל ליזמות ,כולל את המרכיבים הבאים (או חלקם )במעגל חיי הפרוייקט :
1. איתור ההזדמנות: איתור הזדמנויות עסקיות על פי הנחיות היזם,תוך פעולה מקצועית מול כל גורמי
    ה"היצע" בשוק בהם אנשים פרטיים,סוכני נדל"ן וחברות מקבילות ,לחליפין הנעת
    הזדמנות עסקית קיימת (קרקע או נכס בבעלות היזם ), בחינת הפוטנציאל הטמון
    בפרויקט, במונחי רווח וסיכון. הצגת נתונים ליזמים ברמה הנדרשת בתהליך קבלת החלטות נכון.
 
2. ניתוח ראשוני: של ההזדמנות העסקית,כולל בנית קונספט תכנון או מימוש, בניית תוכנית עיסקית ראשונית  .
 
3. הכנת חוזה עקרוני:יחד עם עורכי הדין מכל הצדדים ,הכנת מסמך הסכמות ראשוני,  לרכישת הפרויקטM.O.U ) )
 
4. בדיקת נאותות: אימות נתוני המוכר ובדיקת  כל מרכיבי הפרויקט בין השאר ,נכסי,משפטי,הנדסי,שיווקי, טרום רכישתו .
    ((DUE DILIGENCE
 
5. חתימה על חוזה סופי יחד עם עורכי הדין מכל הצדדים, לרכישת הפרויקט, על פי נתונים עדכניים .
 
6. בחירת אדריכל: לתכנון רעיוני משותף  ולגיבוש חלופות ראשיות וללימוד משמעותן יחד עם היזם .
 
7. בדיקה ברשויות התכנון:יחד עם האדריכל ,מפגשים ובדיקות  להיתכנות מתקדמת  להקמת הפרויקט על
    פי הנתונים והחלופות שהוצגו .
 
8. בדיקה מול גורמי מימון:  לאפשרות ליווי פיננסי לפרויקט ,גורמים אלו יכולים להיות בנקים משקיעים או שותפים פוטנציאליים. 
 
9. בדיקה מול גורמי שיווק : על  אפשרות השוק לספיגה ה"היצע" בקצב ראוי של הפרויקט ,בדיקת תמהיל מרכיבי
    הפרויקט  וחלוקה פנימית של הפונקציות, כולל השפעתן הכוללת על הפרויקט . ליווי התהליך בחירת משווק
    וחתימת חוזה עימו .
 
10. הקמת צוות הנדסי :כולל לכלל מערכות ומרכיבי  הפרויקט ,כולל  השוואה בניהם  ,בחירת משרדי                     
      מהנדסים  הכנה וחתימת חוזים יחד עם עורכי הדין. העמדת  כל היועצים במתח
      ובמבחן מקצועי ,תוך הצבת חלופות מקצועיות נוספות, גם שלהם והובלת תחרות בין
      החלופות בראיה L.C.C (Life Circle Cost) של הפרויקטים, הפעלת  "מנופים" רבים
      על צוות התכנון ,על מנת להוציא מהם תוכניות, מפרטים, כמויות והערכות תקציב
      הטובות ביותר,  במיוחד על מנת למנוע תביעות קבלנים והפסקות עבודה.
 
11. איתור גורמי ביצוע אפשריים לפרויקט ,כולל אופציה לביצוע בשלבים ועל ידי גורמים נפרדים .
 
12. הפעלת כל הגורמים המקצועיים ,תוך שילוב גורמי השיווק והביצוע  בתהליך  התכנון האינטגרטיבי
      של הפרויקט ובתהליך קבלת רישוי והיתרים מכל הרשויות , הקמה וניהול מפגשים
      נקודתיים של "מעגל עבודה" בהרכב של אדריכל, משווק, איש ביצוע, איש כספים ,על
      מנת  לייצר מוצר שעונה באופן אופטימאלי  לכל מרכיבי הפרויקט , ב מטרה לייצר פרויקט 
      שיימכר בזמן, במחיר ובתוך שלביות מימון והחזרת הון עצמי נכונה.
      לתכנן הפרויקט תוך לקיחה בחשבון של   אופציה לשינוי בדרישת השוק , מימון הדרגתי
      ואינטרס יזמים  לחשיפה מינימאלית והחזרת  הון עצמי מוקדם ככל האפשר.
      מיקוד ייתר בבדיקת חסכון בשלב הביצוע, בהיבט טכנולוגיות מתקדמות, חלוקה נבונה
      למכרזים  ואפשרות שילוב חדשנות בכל המרכיבים  .
 
13. הכנת תקציב עדכני לפרויקט באופן תקופתי, והשוואת כל הנתונים לנתוני המקור בעת הרכישה .
 
14. הכנת לוח זמנים מפורט: להתקדמות הפרויקט,כולל עדכון תכנון מול ביצוע ואיתור חריגים.
 
15. הכנת דוחות שוטפים לעדכון היזמים בנושא  תקציב,איכות  , לוח זמנים  וחוזים בפרויקט ,במקביל
     לישיבות עדכון מסודרות  .
 
16.ניהול הכנת מכרזים לביצוע הפרויקט על כל מרכיביו ,בחירת קבלנים,הכנה וחתימה על חוזי ביצוע.כולל
     בניית הפרויקט באופציה של שלביות ונקודות עצירה או נסיגה, במצב של אי וודאות
     בשיווק,יצירת  קשר בין תכנון פיזי של הפרויקט, לאפשרות בניה בשלבים .
     תפקיד היועץ הוא לנהל את המכרז , שכן בתהליך זה יש כוחות גלויים
     וכוחות סמויים מקומיים, המשפיעים על כ- 70% מעלות הפרויקט.
 
17. ניהול הפיקוח: ליווי והנחיית גורמי הפיקוח הצמוד והפיקוח העליון, של כלל המערך
      המקצועי על 
הקבלנים,קיום ישיבות מעקב לפיקוח  תקופתי .
 
18. ניהול הכנת חוזי אחזקה:ניהול הצוות המקצועי להכנת חוזי אחזקה ותפעול לפרויקט.
 
19. קבלת הפרויקט מהקבלן המבצע והעברתו מידיו לאחריות קבלן אחזקה ותפעול .
 
20. בקרה: בקרה וביקורים בפרויקט לאחר השלמתו ומסירתו לשוכר,על מנת לוודא הפעלה תקינה
      וגביה נכונה.
 
21. ניהול מו"מ  בשם היזם למכירה או להשכרה של הפרויקט ,ליווי הכנת חוזים מול עורכי הדין
 
22. טיפול ב"נקודות משבר" "נקודות משבר"  בעת הביצוע נכללים בין השאר מצבים של :
      בעיות תכנון ,תיאום תכנון. טעויות קבלן בהערכות מחיר,חוסר בחומרי גלם,משבר פנימי של
      הקבלן מול קבלני משנה . כל אלו עשויים לגרום לעצירת הפרויקט או לתביעות לא סבירות
      של הקבלן (זה שתכנן לזכות במכרז במחיר נמוך ולשפר את מצבו במעלה הדרך )
      היועץ המנוסה יכול לנהל המשבר תוך שמירה על המשך החוזה,פשרות כואבות והסטות
      פנימיות של משאבים ,על מנת לסיים הפרויקט באופן אופטימאלי .
      בתהליך הביצוע יש סכנה של שינויים ו "שיפורים" , אלו שפורצים את מסגרת תקציב
      הפרויקט. היועץ צריך להיות לפני ובתוך נקודות משבר אלו.
      לוודא תשלום נכון לקבלנים ולספקים על פי חוזה,גם במחיר עימות עם היזמים לטובתם.
 
23. מסירת הפרויקט ללקוח: מכירת או השכרת הפרויקט ללקוח תוך ניהול כל המערכת המקצועית המלווה 
      בשלב זה כולל עורכי דין,שמאים,אנשי שיווק ומכירות  .
 
24. הכנות לפרויקט הבא
      סיכום
      יועץ הנדסי בכיר אמין ,יסייע ליזמים ,בבניית מערכת השיקולים לכניסה לפרויקטים, בניהול הקמה או
      השבחה של נכסים, 
בהגדלת  רווחים וצמצום סכנות האורבות ליזם במעגל חיי הפרויקט.ומעבר לפרויקט
      הבא על רקע מוניטין מתהווה . 
ייעוץ כולל בתחום הנדל"ן,ממוקד בתחום ארגון כולל של הפעילות התכנונית
      והפיזית,יצירת מנגנון מעקב לוחות זמנים וניהולו, 
פעילות ,מיועד ולגופים פרטיים וציבוריים,

עדכונים אחרונים

מאמרים - ניסים עזרא
מנהיגות בונה
רשת אשכולות
ניסים עזרא
 
ניו עזה
Building peace, literally
בוא נקים עיר בעזה
 
ספרות
ניסים עזרא השקת הספר "משל לאדם אדם כמשל"
לאתר הספר
 
סודות נדל"ן
ניסים עזרא הופיע בתוכנית "סודות הנדל"ן בערוץ עשר,בהובלת גיא בלושינסקי,בתוכנית שטח ניסים את תוכנית השלום "ניו-עזה",הציג תפיסות עולם בנושא פינוי בינוי,תמ"א 38 ועוד,כל זאת על רקע ניסיונו בתחום הפרוייקטים הלאומיים הגדולים במשק,בין השאר ,פרוייקט פינוי בינוי "הקריה",הרכבת הקלה בירושלים,הרכבת הקלה בתל אביב,סבב מחנות צה"ל והעברת צה"ל לנגב.
 
לתוכנית לחץ כאן
 
Find us on Google+
 
 
 
 
 
 

 

צור קשר

רשת אשכולות בע"מ כליל
החורש 20 נווה סביון אור
יהודה מיקוד 60411
 

טל:   03-6340895
פקס: 03-6341714
נייד: 0544-333470
 

 

שם:*
טלפון:*
ההודעה שלך:
 
(*) שדות חובה